me o xai ecològic - APAEMA

El me (xai) ecològic de Mallorca

La disminució del consum de carn de xai i l’arribada de carn d’importació ha ajudat que el preu pagat al pagès per animal anés disminuint amb els anys. Tips d’aquesta situació, els ramaders de Mallorca es van aliar per traure al mercat una marca que reflotés les seves finques partint...

Continue reading