El “petit cicle de l’aigua”

La manera com treballem i cultivem la terra té una conseqüència directa sobre el que alguns hidròlegs anomenen ‘el petit cicle de l’aigua’. Les precipitacions es nodreixen en més del 50% d’aquest cicle i, per tant, el que fem o no a les nostres finques agràries té un impacte directe...

Continue reading

Les vaques al punt de mira

Dins el context actual d’intent de mitigació i adaptació al canvi climàtic, hi ha qui diu que cal eliminar la producció de vacum i tendir a dietes veganes. El motiu d’aquest raonament és que les vaques emeten metà, un gas d’efecte hivernacle. D’altres, opten per potenciar la carn de laboratori....

Continue reading