• Editorial #94 Plou molt poc, i hem d’aconseguir que la terra aprofiti al màxim cada gota que rep

  Tornant a la terra No sabem fins a quin punt la gent, les persones governants i les responsables d’institucions públiques són conscients que els mercats de crèdits de carboni són un pedaç en un sistema econòmic que no sap deixar de créixer, de gastar energia i de contaminar. Això no...

 • El “petit cicle de l’aigua”

  La manera com treballem i cultivem la terra té una conseqüència directa sobre el que alguns hidròlegs anomenen ‘el petit cicle de l’aigua’. Les precipitacions es nodreixen en més del 50% d’aquest cicle i, per tant, el que fem o no a les nostres finques agràries té un impacte directe...

 • Les vaques al punt de mira

  Dins el context actual d’intent de mitigació i adaptació al canvi climàtic, hi ha qui diu que cal eliminar la producció de vacum i tendir a dietes veganes. El motiu d’aquest raonament és que les vaques emeten metà, un gas d’efecte hivernacle. D’altres, opten per potenciar la carn de laboratori....

 • Agroforesteria – L’arbre i el sòl – L’arbre i el clima

  Avui dia ja no podem parlar de clima sense pensar en la vegetació. Les plantes es veuen influïdes directament pel medi en el qual viuen, i sobretot per les condicions meteorològiques que les acompanyen al llarg de la seva vida. I recíprocament, les plantes i el sòl que recobreixen influeixen...

 • No hi ha plantes sense aigua, no hi ha aigua sense plantes

  Extret de Comprendre les cicles hidrològiques et cultivar l’eau. Un equip internacional de recerca de l’Escola Politècnica Federal de Zúrich s’ha plantejat la qüestió de si l’aridesa, és a dir, la manca d’aigua, modifica els ecosistemes de manera gradual o sobtadament, i si indueix a canvis específics o ecosistèmics. Les...

 • Marisol Garrido Valero: “La biodinàmica dona resposta a aquesta percepció que hi ha ‘alguna cosa més’”

  La Marisol Garrido (Madrid, 1956), doctora enginyera agrònoma amb un doctorat en edafologia, va començar a interessar-se per la biodinàmica els anys ’90, arran d’un assaig que va resultar revelador. Des d’aleshores va anar creixent en aquest àmbit fins a fer-se un referent a escala estatal. Molta gent la coneix...

 • El microbioma del sòl com a pedra angular de la salut planetària

  Durant molts segles, la humanitat ha tingut sota els seus peus un ecosistema complex i bast que ha passat gairebé desapercebut. Afortunadament, en els darrers anys, el sòl, la terra i tota la vida que s’hi allotja estan ocupant investigacions que ens confirmen la petitesa del coneixement que en tenim...

 • Agricultura del carboni i crèdits de carboni

  El mercat dels crèdits de carboni interpel·la directament el sector agrari perquè adopti pràctiques agronòmiques que contribueixin al segrest de carboni en el sòl. D’aquesta manera, l’agricultura podria deixar de ser emissora de gasos d’efecte hivernacle, compensar les emissions de diòxid de carboni d’altres sectors i, a més, treure’n un...

 • Cobertes vegetals en vinyes de secà. L’experiència a L’Olivera

  A la cooperativa L’Olivera, tres experiments han testat i comparat l’efecte de diferents maneigs del sòl amb coberta vegetal i encoixinats. Els resultats no són definitius, però sí que donen pistes de l’interès de cada tipus de gestió. En aquest article, els autors ens expliquen en què han consistit i...