El me (xai) ecològic de Mallorca

La disminució del consum de carn de xai i l’arribada de carn d’importació ha ajudat que el preu
pagat al pagès per animal anés disminuint amb els anys. Tips d’aquesta situació, els ramaders de
Mallorca es van aliar per traure al mercat una marca que reflotés les seves finques partint de la
qualitat de la producció ecològica. L’experiència està sent un èxit.

Per Nofre Fullana – APAEMA

Era l’any 2015. El xai o me, com s’anomena per
les contrades mallorquines, s’estava pagant a peu
de finca a uns preus significativament inferiors
que trenta anys abans. Els ramaders i ramaderes
de l’illa, que tota la vida havien comptat amb
una guarda d’ovelles com un element essencial
de les típiques finques de policultiu, les estaven
retirant. Ja no compensava tenir ovelles.

De fet,les xifres mostren que, des de l’any 2000 fins al
2015, havien desaparegut més de 20.000 caps
d’oví. El consum d’aquesta carn davallava any
rere any i l’entrada de xais des de Nova Zelanda
no facilitava les coses, precisament.

Si les dificultats ja eren importants amb el xai
convencional, la situació del xai ecològic era encara
pitjor: s’estaven venent amb aquest segell al
voltant de 250 exemplars a l’any, tot i que la cria
assolia aproximadament els 15.000. Què es feia
amb la resta de xais? Es venien com a convencionals
i en algunes ocasions per davall inclús del
preu de xai convencional, perquè els mercaders
sabien que les finques ecològiques no ho tenien
fàcil per col·locar-los.

Aquest fet provocava que
la velocitat de pèrdua de les guardes d’ovelles
sota règim ecològic fos major, de manera que
es posava en entredit la viabilitat mateixa de les
finques, donada la importància de la ramaderia
extensiva a les finques agroecològiques pel seu
paper en l’aportació de fems, la recirculació de
nutrients, el control d’herba, la gestió de biomassa
forestal, etcètera.

Cansats d’aquesta situació, dos ramaders ecològics
que formaven part de la junta d’APAEMA
(Associació de la Producció Agrària Ecològica
de Mallorca) començaren a dibuixar, a finals del
2014, un projecte que donàs major visibilitat a la
carn de xai ecològic i que, a poc a poc, permetés
comercialitzar-la amb millors condicions. D’aquí
nasqué “ME ecològic de Mallorca”, un projecte
de promoció, en primera instància, que cercava
la comercialització conjunta, que agrupa, a hores
d’ara, prop de quaranta ramaders i ramaderes
d’arreu de l’illa i que ha aconseguit multiplicar
per cinc les vendes.

La primera passa va ser fer arribar la venda
d’aquesta carn a comerços no inscrits en el
Consell Balear de la Producció Agrària Ecològica
(CBPAE). Sabíem de diferents establiments que
no venien carn ecològica local a granel per mor
dels requeriments de separació física del producte
ecològic i del convencional que s’exigeix
per part de l’òrgan de control.

Per salvar aquest obstacle, es va pensar en la possibilitat de marcar
totes les peces de la canal del xai amb un segell
que l’identificàs i, per tant, que ja no fes falta que
l’establiment es donàs d’alta al CBPAE. Era una
manera d’evitar també l’envasat i el frau en carnisseries,
que també existia. La identificació individual
és un mètode que s’utilitza habitualment
en fruites, i també en carn, tot i que a les Illes
Balears no se’n tenia cap experiència en ecològic.
Així, una vegada fetes les proves i consultes (…)

Pots llegir aquest article sencer a: ramaderia_77

Ajuda’ns a mantenir la revista comprant aquest número sencer en format digital a iquiosc.cat

O bé en format paper a la nostra botiga digital