El bestiar com a eina per sembrar i per convertir un fenassar en una pastura permanent

Jaume Brustenga En les nostres terres és costum dallar el farratge a la primavera per donar-lo al bestiar a l’estiu i a l’hivern, quan les pastures són més migrades. Però el sistema de gestió holística ens proposa un maneig completament diferent: moure el bestiar en parcel·les molt petites per augmentar...

Continue reading