No comments yet

El bestiar com a eina per sembrar i per convertir un fenassar en una pastura permanent

Jaume Brustenga

En les nostres terres és costum dallar el farratge a la primavera per donar-lo al bestiar a l’estiu i a l’hivern, quan les pastures són més migrades. Però el sistema de gestió holística ens proposa un maneig completament diferent: moure el bestiar en parcel·les molt petites per augmentar la fertilitat del sòl i fer evolucionar la vegetació cap a un prat permanent amb espècies perennes. A més, el treball de trepig del bestiar pot servir com a sembradora directa de naps o espinacs, per exemple. Ens ho explica en Jaume Brustenga a partir de l’experiència de més d’un any a la seva finca.

El bestiar com a eina per sembrar i per convertir un fenassar en una pastura permanent