Les alternatives al coure van agafant perfil en producció ecològica

Mentre en alguns països del centre i nord d’Europa el coure ja està prohibit o molt acotat, als països mediterranis ens resistim a deixar-lo de banda, condicionats per les altes temperatures i humitats. En aquest article en repassem algunes vicissituds i també algunes alternatives que ja comencen a prendre forma....

Continue reading

Impulsors genètics: enginyeria genètica a escala ecosistèmica

La primera generació de transgènics ha evidenciat la falsedat de les grans promeses d’una enginyeria genètica controlada per la gran indústria agroquímica. Tenint en compte que parlem de gairebé 30 anys de desenvolupament tecnològic, resulta gairebé sorprenent que un únic tret transgènic –la tolerància a herbicides– predomini de forma tan...

Continue reading