Les alternatives al coure van agafant perfil en producció ecològica

Mentre en alguns països del centre i nord d’Europa el coure ja està prohibit o molt acotat, als països mediterranis ens resistim a deixar-lo de banda, condicionats per les altes temperatures i humitats. En aquest article en repassem algunes vicissituds i també algunes alternatives que ja comencen a prendre forma.

Text: Miquel Serra – Associació de Producció Agrària Ecològica de Mallorca