Impulsors genètics: enginyeria genètica a escala ecosistèmica

La primera generació de transgènics ha evidenciat la falsedat de les grans promeses d’una enginyeria genètica controlada per la gran indústria agroquímica. Tenint en compte que parlem de gairebé 30 anys de desenvolupament tecnològic, resulta gairebé sorprenent que un únic tret transgènic –la tolerància a herbicides– predomini de forma tan aclaparadora en aquesta primera generació de cultius modificats genèticament (OGM). D’uns 190 milions d’hectàrees conreades amb OGM a tot el món en 2019, més de 166 milions (el 88%) corresponien a varietats resistents als herbicides. El següent tret important, molt per darrere en superfície, seria la producció d’insecticides per les pròpies plantes.

Text i imatge: Isabel Bermejo – Ecologistas en Acción.