Alimentar l’home i el sòl

Teresa Soler. Dibuixos de Magaly Castañeda És possible que l’hort ens alimenti i de passada generi la pròpia fertilitat, sense haver de dependre de fems o compost externs? L’estatunidenc John Jeavons proposa un mètode per sortir-se’n. En aquest article en destriem les claus bàsiques per entendre’l i aplicar-lo. Alimentar l’home...

Continue reading