Marisol Garrido Valero: “La biodinàmica dona resposta a aquesta percepció que hi ha ‘alguna cosa més’”

La Marisol Garrido (Madrid, 1956), doctora enginyera agrònoma amb un doctorat en edafologia, va començar a interessar-se per la biodinàmica els anys ’90, arran d’un assaig que va resultar revelador. Des d’aleshores va anar creixent en aquest àmbit fins a fer-se un referent a escala estatal. Molta gent la coneix...

Continue reading

Agricultura del carboni i crèdits de carboni

El mercat dels crèdits de carboni interpel·la directament el sector agrari perquè adopti pràctiques agronòmiques que contribueixin al segrest de carboni en el sòl. D’aquesta manera, l’agricultura podria deixar de ser emissora de gasos d’efecte hivernacle, compensar les emissions de diòxid de carboni d’altres sectors i, a més, treure’n un...

Continue reading

Com s’emmagatzema l’aigua dins del sòl?

La capacitat d’aprofitament de l’aigua per part dels cultius està molt relacionada amb la qualitat del sòl. Els sòls compactats, sense vida ni estructura no poden retenir-la per posar-la a disposició de les plantes. D’altra banda, l’aigua s’emmagatzema a la terra de diferents maneres i les cobertes vegetals també formen...

Continue reading

Gestió de l’aigua en fruiters en temps d’escassetat

L’aigua és un recurs limitat a Catalunya i és essencial per a la producció d’aliments. La gestió eficient de l’aigua és clau per a poder satisfer les necessitats actuals i futures, on el principal repte consistirà a produir més aliments amb menys aigua. En aquest article, experts en aquesta qüestio...

Continue reading

Miquel Riera: horta ecològica al Maresme

En Miquel Riera és un pagès atrevit. Després de parlar amb ell durant una estona llarga, una arriba fàcilment a aquesta conclusió, si bé és veritat que els primers 10 minuts ja et vas fent una idea que vas confirmant al llarg de la conversa. Bé, ho és ell i...

Continue reading

Parlem d’albergínies

L’albergínia és una planta que no falta als horts d’estiu. En trobem de formes i colors diferents i la seva polivalència en la gastronomia fa que pràcticament tothom la incorpori en les rotacions hortolanes. En aquest article, us en parlem una mica i presentem la comparativa que hem fet entre...

Continue reading