No comments yet

Plantes que purifiquen l’aire de casa

Cristina Babot

L’aire que respirem a casa nostra conté tants contaminants o més que l’aire que respirem a l’exterior. Algunes plantes ens poden ajudar a mantenir-lo més pur perquè absorbeixen alguns components tòxics que es desprenen de mobles, catifes, plàstics o aparells electrònics, per exemple, i els converteixen sàviament en nutrients que les alimenten.

Plantes que purifiquen l’aire de casa