Preparem remeis homeopàtics

Sílvia Aguilar L’homeopatia per a plantes o agrohomeopatia és una alternativa clara en la defensa dels cultius agrícoles, ja que afavoreix una producció dels vegetals lliure d’agrotòxics, ajuda a preservar els recursos naturals i redueix els costos de producció. En aquest article expliquem com prepar-nos els remeis nosaltres mateixos tenint...

Continue reading

Les infraestructures ecològiques d’una finca agrícola: els elements seminaturals

Àngel Igelmo Segura Per infraestructura ecològica d’un agrosistema entenem els elements del paisatge com sèquies, closos, camins, arbres aïllats, que permeten als éssers vius que l’habiten poder alimentar-se, refugiar-se, desplaçar-se i reproduir-se. Amb un diagnòstic de la qualitat, abundància i connectivitats d’aquests elements podrem conèixer si la nostra finca conté...

Continue reading

Prevenció, identificació i tractament de la mosca suzuki en cirerers

Núria Cuch La mosca Drosophila suzukii va identificar-se per primera vegada al Japó als anys 30. Des d’aleshores ha estat estenent-se fins afectar de ple algunes plantacions de Catalunya de cirerers i maduixeres l’estiu del 2011. Encara se’n sap poc al nostre país, però sí que els experts aconsellen practicar...

Continue reading