No comments yet

Les infraestructures ecològiques d’una finca agrícola: els elements seminaturals

Àngel Igelmo Segura

Per infraestructura ecològica d’un agrosistema entenem els elements del paisatge com sèquies, closos, camins, arbres aïllats, que permeten als éssers vius que l’habiten poder alimentar-se, refugiar-se, desplaçar-se i reproduir-se. Amb un diagnòstic de la qualitat, abundància i connectivitats d’aquests elements podrem conèixer si la nostra finca conté prou biodiversitat per mantenir-se en equilibri o si podem millorar-la per aconseguir una gestió de la sanitat vegetal més eficient

Infraestructures ecològiques en una finca agrícola: els elements seminaturals