Com s’emmagatzema l’aigua dins del sòl?

La capacitat d’aprofitament de l’aigua per part dels cultius està molt relacionada amb la qualitat del sòl. Els sòls compactats, sense vida ni estructura no poden retenir-la per posar-la a disposició de les plantes. D’altra banda, l’aigua s’emmagatzema a la terra de diferents maneres i les cobertes vegetals també formen part d’aquest entramat que ens pot ajudar a gestionar la seva disposició.

Text: Gemma Comella, a partir dels butlletins informatius de La Vache Heureuse traduïts per M. Isabel Moncunill Geniz.

Aquest article encara no està tot disponible al nostre web.