Agricultura del carboni i crèdits de carboni

El mercat dels crèdits de carboni interpel·la directament el sector agrari perquè adopti pràctiques agronòmiques que contribueixin al segrest de carboni en el sòl. D’aquesta manera, l’agricultura podria deixar de ser emissora de gasos d’efecte hivernacle, compensar les emissions de diòxid de carboni d’altres sectors i, a més, treure’n un rendiment econòmic. A part de la dificultat agronòmica que pugui suposar, el càlcul del carboni que s’aconsegueix retornar al sòl és molt complex i no té la solidesa desitjable. En aquest article, l’autor ens explica com funciona i quines llacunes hi trobem.

Text: Dirk Madriles, agrònom, pagès i pastor

Aquest article encara no està tot disponible al nostre web.