Preparem remeis homeopàtics

Sílvia Aguilar L’homeopatia per a plantes o agrohomeopatia és una alternativa clara en la defensa dels cultius agrícoles, ja que afavoreix una producció dels vegetals lliure d’agrotòxics, ajuda a preservar els recursos naturals i redueix els costos de producció. En aquest article expliquem com prepar-nos els remeis nosaltres mateixos tenint...

Continue reading

L’autoproveïment d’aliments a Catalunya

Pep Tuson Valls Catalunya té capacitat per a ser sobirana des d’un punt de vista alimentari? En la publicació Arran de terra1 –resum de l’informe sobre sobirania alimentària a Catalunya– s’hi reconeix que “caldria avaluar quin percentatge d’autoabastiment es podria assolir per als diferents productes alimentaris (…). Un aspecte que...

Continue reading