No comments yet

L’autoproveïment d’aliments a Catalunya

Pep Tuson Valls

Catalunya té capacitat per a ser sobirana des d’un punt de vista alimentari? En la publicació Arran de terra1 –resum de l’informe sobre sobirania alimentària a Catalunya– s’hi reconeix que “caldria avaluar quin percentatge d’autoabastiment es podria assolir per als diferents productes alimentaris (…). Un aspecte que fins ara ningú ha estudiat”. Aquesta mancança va estimular l’autor a posar-se a treballar sobre aquest tema i en aquest article trobem el resultat del seu estudi.

L’autoproveïment d’aliments a Catalunya