Apicultura ecològica. Situació actual i amenaces.

Manel Simon En els darrers anys, a diverses comunitats autònomes de l’Estat Espanyol i alguns estats de la Unió Europea, el nombre d’apicultors i ruscs certificats ha augmentat considerablement. L’apicultura ecològica comença a ser una alternativa productiva assumida per un ja important grup d’apicultors. Aquesta opció s’enfronta no només a...

Continue reading

Experiències en apicultura solar

Redacció. Amb la col•laboració d’en Jaume Brustenga i Anton Solé Molts professionals i aficionats a l’apicultura han sentit a parlar d’en Maurice Chaudière, l’impulsor del que s’anomena apicultura solar. En aquest article us exposem les bases principals d’aquesta pràctica i us expliquem l’experiència de l’Anton Solé, que ha construït i...

Continue reading

L’ús del timol per tractar la varroa

Manel Simon, enginyer tècnic agrícola i Esteve Miràngels, veterinari. Actualment els eixams silvestres han pràcticament desaparegut i els apicultors s’enfronten a mantenir la seva activitat amb l’acceptació de tenir els ruscs permanentment “malalts”, amb un cert grau de parasitació per varroa. La recerca en els sistemes de control i productes...

Continue reading

On són les abelles?

Esteve Miràngels i Feixas En els darrers anys, molts apicultors han experimentat, malauradament, un fenomen progressiu de decreixement del ritme productiu de les seves arnes. Ja fa temps que les abelles han deixat de ser aquells animalons altament eficients i que ens sorprenien per la seva gran capacitat de treball...

Continue reading