No comments yet

Bombar aigua i fer fred amb energia solar directa

David Berenguer i Noè Mas

Fa anys que les bombes d’aigua tenen la possibilitat d’activar-se gràcies a l’energia solar i, en general, cada vegada són més conegudes les aplicacions solars en el medi agrari i rural. En aquest article els autors es centren en el que s’anomenen aplicacions solars directes, és a dir, sense acumulació d’energia en bateries o altres elements acumulatius.