L’aport fertilitzant del sofre

Text: Gemma Comella a partir del butlletí núm. 66 LVH Dream Team ABC. Amb la col·laboració de Neus Vinyals i Josep Ramon Sainz de la Maza El sofre (S) és un element a voltes oblidat a l’hora de fer aportacions fertilitzants al sòl. Per ell mateix no sembla ser considerat...

Continue reading

El “petit cicle de l’aigua”

La manera com treballem i cultivem la terra té una conseqüència directa sobre el que alguns hidròlegs anomenen ‘el petit cicle de l’aigua’. Les precipitacions es nodreixen en més del 50% d’aquest cicle i, per tant, el que fem o no a les nostres finques agràries té un impacte directe...

Continue reading

Les vaques al punt de mira

Dins el context actual d’intent de mitigació i adaptació al canvi climàtic, hi ha qui diu que cal eliminar la producció de vacum i tendir a dietes veganes. El motiu d’aquest raonament és que les vaques emeten metà, un gas d’efecte hivernacle. D’altres, opten per potenciar la carn de laboratori....

Continue reading

No hi ha plantes sense aigua, no hi ha aigua sense plantes

Extret de Comprendre les cicles hidrològiques et cultivar l’eau. Un equip internacional de recerca de l’Escola Politècnica Federal de Zúrich s’ha plantejat la qüestió de si l’aridesa, és a dir, la manca d’aigua, modifica els ecosistemes de manera gradual o sobtadament, i si indueix a canvis específics o ecosistèmics. Les...

Continue reading

Marisol Garrido Valero: “La biodinàmica dona resposta a aquesta percepció que hi ha ‘alguna cosa més’”

La Marisol Garrido (Madrid, 1956), doctora enginyera agrònoma amb un doctorat en edafologia, va començar a interessar-se per la biodinàmica els anys ’90, arran d’un assaig que va resultar revelador. Des d’aleshores va anar creixent en aquest àmbit fins a fer-se un referent a escala estatal. Molta gent la coneix...

Continue reading

Agricultura del carboni i crèdits de carboni

El mercat dels crèdits de carboni interpel·la directament el sector agrari perquè adopti pràctiques agronòmiques que contribueixin al segrest de carboni en el sòl. D’aquesta manera, l’agricultura podria deixar de ser emissora de gasos d’efecte hivernacle, compensar les emissions de diòxid de carboni d’altres sectors i, a més, treure’n un...

Continue reading