No comments yet

Una finca de secà per a l’autoconsum

Pep Tuson Valls

El circuit “comercial” més curt possible és la producció per a l’autoconsum i en terra de secà és possible cultivar el 80 o el 90 % dels aliments de la dieta. Tal com es fa als horts familiars, l’afició per observar com creixen els cereals, les lleguminoses, les hortalisses i els fruiters, i el plaer de menjar allò que s’ha cultivat amb les pròpies mans té moltes possibilitats d’estendre’s. En aquest article us proposem veure quins aliments podem obtenir en una terra de secà, la superfície que s’ha de dedicar, l’organització de l’espai i la rotació que es pot practicar partint d’una dieta base.

Una finca de secà per a l’autoconsum