No comments yet

Produir aliments malgrat l’aridesa de la terra

Antonio C.Perdomo Molina

L’absència d’aigua i les condicions adverses són uns dels grans reptes el pagès ha hagut d’afrontrar al llarg de la història. L’observació del medi natural li ha permès desenvolupar diferents sistemes per treure profit d’unes terres, en principi ermes. A les Illes Canàries van desenvolupar un parell de sistemes diferents en funció de les característiques del terreny: per zones de muntanya, els nateros, i per llocs plans, les gavias. En aquest article, parlem del primer d’ells. En un proper numero de Agrocultura dedicarem un espai propi a les gavias.