No comments yet

Porc Negre ecològic a Llucmajor

Rosa Serra

En una visita a Mallorca hem volgut conèixer de prop l’experiència d’en Jaume Clar en la cria de porc negre. Les característiques d’aquesta raça fan possible un sistema de producció extensiu i totalment lligat a la terra i un producte final de gran qualitat i tradició com és la Sobrassada de Mallorca.

En Jaume Clar es dedica a la producció de porc Negre i des del setembre passat ja té l’aval del CBPAE. La seva família sempre s’ha dedicat a l’engreix d’aquesta raça, i fa dos anys que es fa la reproducció ell mateix. La seva és una producció de cicle tancat: té setze mares i un mascle i uns 200 porcs, entre els garrins que encara són amb la mare i els que ja són en els lots d’engreix.

Produeix segons les normes específi ques de l’Associació de Ramaders de Porc Negre Mallorquí Selecte pel que fa a l’edat de sacrifi ci i a la disposició d’espai i alimentació. Per tenir el segell de qualitat del porc negre s’ha de destinar tota la producció del porc a fer sobrassada. Fins avui no ha pogut vendre cap porc al mercat ecològic, ja que no ha trobat cap industrial que li vulgui fer la transformació per separat i comercialitzar-lo amb l’aval i amb el sobrepreu que li correspondria. Aquest és un tema que encara té per resoldre.

La producció la realitza en 2 fi nques: una de 300 ha, on hi té el ramat reproductor, i l’altra de 40 ha, on hi fa l’engreix dels porcs. En aquestes finques produeix tot l’aliment que necessiten els animals, tot intentant haver de dependre el mínim de l’exterior. Fa rotació de parcel•les, de forma que els animals sempre entren en una parcel•la sembrada de farratge i quan se l’acaben passen a una altra. Tanmateix, té algunes parcel•les destinades a la producció de gra: ordi, blat i algunes lleguminoses. En molts dels terrenys hi ha plantacions d’ametllers, garrofers o fi gueres en un marc de plantació molt ample, tipus devesa.

La Reproducció
Les truges gestants es troben totes juntes amb el mascle en un espai prou gran per tal que es puguin alimentar sense necessitat de complementació. 15 dies abans del part entra la truja a la cort on parirà i en Jaume les alimenta a base
de farina d’ordi i segones de blat. A la sala de parts, s’hi estan fi ns a 15 dies després del part i llavors s’ajunten totes en els lots de lactació a l’exterior fi ns que els garrins tenen dos mesos i mig. Durant la lactació, cada verra menja 4 kg de cereal (dos al matí i dos a la tarda).

Cada truja té un promig de vuit cries per part, però en Jaume ens diu que aquest tipus de porc no és gaire curós amb els garrins i acaba deslletantne una mitjana de sis.

L’engreix
Un cop deslletats, els garrins passen als lots d’engreix. En té 4,cadascun de 50 porcs, el quals sacrifi ca cada 3 mesos quan els porcs tenen 1 any de vida. Als 4 mesos de vida capen els mascles i els posen un crotal a cada un per identifi carlos.

Durant l’engreix mengen entorn a 1kg de gra per porc en dues menjades al dia a més a més del farratge que pasturen directament del camp. Durant els dos darrers mesos els deixa sense accés a la pastura i els dóna 4kg de farina d’ordi per porc. Són sacrifi cats entorn a 150 kg de pes viu.

El porc negre Mallorquí
És gratifi cant de veure com es manté un sistema productiu tan extensiu i tradicional com aquest al cor de la mediterrània just a la vora de la producció molt intensiva de porc, tan estesa a Catalunya i tan insostenible. Per a fer-ho possible, la Conselleria d’Agricultura de les Illes concedeix una subvenció de 40€/ femella a tots aquells que estan inscrits a l’Associació de productors i segueixen les seves normes.

La raça està en fase de recuperació. Hi ha un control estricte de la genealogia dels reproductors per evitar al màxim la consanguinitat i assegurar les característiques morfològiques adequades a la descendència. Una de les característiques més emblemàtiques del porc negre de Mallorca és la presència del “ganyons” al coll.

L’Institut de Biologia Animal de les Illes Balears, l’IBABSA, i l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries de Catalunya, l’IRTA, han dut a terme els darrers anys diversos estudis centrats en tres qüestions: la qualitat de la carn i el greix del porc negre mallorquí, el model productiu extensiu d’aquest animal a Mallorca, i la seva singularitat genètica. Per donar a conèixer els resultats de la seva feina es realitzarà una Jornada científica sobre el porc negre de Mallorca el dia 8 de maig a la Universitat de les Illes Balears. La Jornada es desenvoluparà en tres sessions adreçades a 3 públics diferents. Al matí dues sessions: una pels alumnes d’hostaleria, restauradors, cuiners i hotelers, i l’altra per al sector ramader. A la tarda una sessió adreçada a enginyers tècnics, biòlegs, veterinaris i altres professionals.