No comments yet

Lleguminoses de gra per a consum humà

Pep Tuson Valls

En les darreres dècades s’ha subestimat el paper de les lleguminoses, que han quedat relegades a un trist paper, tant en la nostra cuina com en els nostres camps. En una banda i en l’altra se les ha substituït per proteïna animal, malgrat les conseqüències que això ha tingut en l’àmbit de la salut, en l’àmbit mediambiental i en la gestió agrícola. En aquest article l’autor revisa la situació en què es troben i apunta quin hauria de ser l’escenari ideal si volem avançar cap a la sobirania alimentària.

Lleguminoses de gra per a consum humà