No comments yet

La tragèdia del cotó Bt a l’Índia

Charles-André Descombes

Les darreres notícies procedents de l’Índia asseanyalen que el cotó modificat genèticament hi és envaït per plagues secundàries, amb greus efectes sobre les collites. El cotó transgénic s’havia presentat com a model de les bondats dels cultius genèticament modificats a favor dels camperols i del medi ambient. Però, contràriament a aquestes promeses enlluernadores, la seva introducció a l’Índia s’ha traduït en una terrible tragèdia ecològica i social, amb milers de suïcidis.