No comments yet

Incloure elements amb aigua en un jardí de secà

Redacció

Tot i que molts punts del país necessiten ajustar les necessitats de reg del jardí escollint bé les espècies a utilitzar, també és cert que l’aigua pot incorporar-se amb mesura i de bracet amb altres elements que ens hi poden ajudar. En aquest article trobareu algunes propostes que no desentonen en un paratge secaner.

Incloure elements amb aigua en un jardí de secà