No comments yet

Els tres sementers: cuidar el sòl mitjançant la rotació

Martí Pons

A l’illa de Menorca, el paisatge es configura per aprofitar al màxim la terra, cuidant-la i procurant el seu descans. La parcel•lació en tres zones, els sementers, ja es feia en temps antics, però ara, els agricultors ecològics tornen a situar aquesta forma d’entendre el camp com la veritable sortida a un dels problemes més greus de l’agricultura a l’actualitat: l’esgotament de la terra.

Els tres sementers: cuidar el sòl mitjançant la rotació