No comments yet

Els biodigestors. El biogàs.

Josep Mateos

La societat actual genera una gran quantitat de residus, que si no són gestionats adequadament poden suposar un greu problema per a la salut de les persones i per la conservació del medi natural. Un d’aquests residus és la matèria orgànica procedent del sector agrari, com poden ser els purins, fems, residus vegetals i plantes o les aigües residuals agroindustrials. La digestió anaeròbica es presenta com una possibilitat de tractar aquests residus orgànics.