Encara no hi ha comentaris

Els biodigestors. El biogàs.

Josep Mateos

La societat actual genera una gran quantitat de residus, que si no són gestionats adequadament poden suposar un greu problema per a la salut de les persones i per la conservació del medi natural. Un d’aquests residus és la matèria orgànica procedent del sector agrari, com poden ser els purins, fems, residus vegetals i plantes o les aigües residuals agroindustrials. La digestió anaeròbica es presenta com una possibilitat de tractar aquests residus orgànics.

 

Los comentaris están cerrados.