No comments yet

El bon planter fa el bon hort!

Xènia Torras

La torba és el material més emprat per a substrat de planter, però el seu origen llunyà i també el fet que no sigui renovable obliga a estudiar-ne alternatives més ecològiques. La fibra de coco, l’humus de cuc, el bokashi i la farina de pedra són opcions a tenir en compte. Esporus ha observat el comportament de diferents barreges amb aquests materials en el seu planter. A més, també ha fet proves de la tècnica dels blocs, que permet prescindir de les safates de poliestirè, les quals sovint provoquen el creixement en espiral de les arrels.

El bon planter fa el bon hort!