No comments yet

Diagnosi de la ramaderia ecològica a Catalunya

Feliu López Gelats i Jordi Bartolomé

La ramaderia ecològica ha viscut un creixement important a Catalunya que ha anat acompanyat de certes deficiències estructurals, com per exemple el desequilibri entre les unitats ramaderes i la superfície que ha de proveir-los l’alimentació. Els autors han estudiat aquest i d’altres aspectes per poder aportar una imatge el més real possible de com està la situació en aquest subsector agrari. Trobareu un power point de l’estudi a www.gencat.cat/dar/pae

Diagnosi de la ramaderia ecològica a Catalunya