No comments yet

Control de la mosca de l’oliva en olivicultura ecològica

Xavier Fontanet

La mosca de l’oliva devalua la collita i és un bon maldecap pels pagesos que fan producció ecològica. En aquest article, l’autor repassa especialment les tècniques experimentades per al seu control a partir de mosquers, diferents tipus d’atraients i embrutant l’olivera amb caolí i coure per provocar la desapetència del fruit. Com veurem, la millor estratègia és la combinació de diferents tècniques.

Control de la mosca de l’oliva en olivicultura ecològica