Cobertes vegetals i estrès hídric, cal triar?

Estudis i experiències dutes a terme a la zona francesa de la Provença-Alps-Costa Blava ens demostren que és viable implantar cobertes verdes en cultius extensius i en plantes aromàtiques i medicinals, tot i que l’estrès hídric en dificulta la gestió i esmola l’enginy per fer-ho possible.

Per Mathieu Marguerie

Més enllà de l’any 2017, excepcionalment càlid i sec en la regió Provença-Alps-Costa Blava (PACA), un cop d’ull a l’evolució del balanç pluja-evapotranspiració potencial (P-ETP) dels vegetals no deixa cap ombra de dubte: les condicions climàtiques són cada cop més extremes per a l’agricultura. Des del 1956, el balanç P-ETP entre l’1 de gener i el 31 de maig, període de creixement actiu dels cultius d’hivern, ha disminuït de 200 mil·lilitres, i fins i tot de 100 mil·lilitres des del 19901. Si bé la freqüència mitjana anual de les pluges no ha canviat gaire, l’evolució de la seva distribució i l’augment de les temperatures
fan témer uns finals de primavera i uns estius molt delicats agronòmicament.

Les cobertes vegetals poden ser una solució per atenuar l’estrès hídric: la seva presència permet limitar l’evaporació i mantenir la humitat del sòl. Les plantes de cobertura, com a intermediàries entre l’aire i el sòl, faciliten la regulació dels
canvis de temperatura. Aquest efecte tampó pot preservar l’activitat biològica dels sòls. Amb tot, el seu èxit en condicions
mediterrànies no resulta gens senzill, especialment en absència de reg.
L’avaluació de l’èxit d’una coberta vegetal depèn evidentment dels objectius que l’agricultor s’hagi fixat. I d’aquests objectius dependrà el tipus d’espècies implantades en les cobertes, però també el seu posicionament en les rotacions.
Com més densa sigui la coberta més s’assoliran els objectius buscats, ja sigui per lluitar contra l’erosió o les males herbes
o per aportar nitrogen. Aconseguir una bona implantació de la coberta i a continuació el seu bon desenvolupament en
biomassa no són fites evidents en clima mediterrani, sobretot en absència d’irrigació.

(…)

Si vols, pots comprar la revista en format paper a través de la nostra botiga digital clicant aquí.

Si en canvi la vols comprar en format digital, pots fer-ho a l’iQuiosc.cat.