Gestió de l’aigua en fruiters en temps d’escassetat

L’aigua és un recurs limitat a Catalunya i és essencial per a la producció d’aliments. La gestió eficient de l’aigua és clau per a poder satisfer les necessitats actuals i futures, on el principal repte consistirà a produir més aliments amb menys aigua. En aquest article, experts en aquesta qüestio...

Continue reading

El cultiu d’ametller es reinventa cap a la producció ecològica i de regadiu

La dificultat per aconseguir un bon preu per a l’ametlla convencional, en clara competència amb l’arribada de la de Califòrnia a preus més baixos, ha motivat la reconversió a la producció ecològica. Bona part de l’ametlla ecològica es produeix per a l’exportació a Europa. L’entrada de les plantacions en regadiu...

Continue reading

L’ametlla va cara

Un article crític amb la política agrària que està enfocant el sector de l’ametlla cap al model californià. L’autora dóna referències per pensar que aquest model no és pas el que convé en el nostre país, ja que necessita de noves inversions, que el preu de l’ametlla continuï pujant i...

Continue reading

poda cep

Poda en verd en vinyes

L’autor, a partir de la seva llarga experiència, ens explica en aquest article les bases del que anomenem poda en verd a la vinya. Una feina que tradicionalment incloïa força tasques però que es pot simplificar. Per Tomàs Llop. Bé, primer vull aclarir que el terme “poda en verd en...

Continue reading