No comments yet

Balanços energètics i de nutrients en l’agricultura

J.R. Olarieta, E. Galán del Castillo, X. Cussó, R. Garrabou, E. Tello

A través d’una comparació entre mitjans del segle XIX i finals del segle XX en cinc municipis vallesans, els autors presenten un balanç energètic i de nutrients que demostra com el sistema tradicional era més eficient en aquests termes.

Balanços energètics i de nutrients en l’agricultura