Eines i estratègies d’articulació de les xarxes agroecològiques

Per Engràcia Valls.

La revista Agrocultura es sustenta gràcies a les aportacions dels seus subscriptors i subscriptores. Està publicada per l’associació L’Era, Espai de Recursos Agroecològics.
Subscriu-te o compra aquest número en format digital a https://www.iquiosc.cat/agrocultura/num/83
O compra’l en format paper a https://botiga.associaciolera.org/revista-agrocultura/568-revista-agrocultura-num-83-primavera-2021.html
També et pots subscriure en format paper a https://www.agrocultura.org/subscripcio/

La intenció declarada de l’estudi Eines i estratègies d’articulació de les xarxes agroecològiques és afavorir una coordinació entre el que s’hi anomena “xarxes agroecològiques” i l’administració pública predisposada a donar-hi suport. El treball s’emmarca en un projecte d’intercooperació entre les cooperatives L’Aresta, Arran de Terra, L’Ortiga i L’Arada, que té com a objectiu, entre altres: “conèixer i enfortir les xarxes agroecològiques del territori mitjançant la diagnosi dels seus reptes i potencialitats”. La resposta a aquests reptes detectats serà la futura “Einateca agroecològica”. Tant l’informe com aquests dos projectes estan finançats per l’Ajuntament de Barcelona.

L’estudi ha partit d’una base de dades amb 47 “xarxes”, que s’ha anat ampliant fins a 83. Es va enviar una enquesta a totes elles i es van recollir 22 respostes; a més també es van fer set entrevistes semiestructurades. Posteriorment s’han analitzat les respostes i s’han realitzat sessions de contrast, entre les quals la Jornada Tècnica “Existeix un sistema agroecològic cooperatiu? Pot aquest articular-se?” (vegeu Agrocultura núm 82).

Tanmateix, primer ha calgut acotar el concepte “xarxa agroecològica”, que les autores han acabat definint com a iniciatives de col·laboració –per exemple associacions, cooperatives, unions informals i altres- entre empreses amb produccions i comercialitzacions lligades al territori, com a criteri més transversal.

Per tant, en síntesi, la base de l’estudi parteix d’una definició “plàstica” d’agroecologia, que inclou en general pràctiques respectuoses amb els ecosistemes i les persones, però que no tenen per què incloure necessàriament l’agricultura ecològica (amb o sense certificat de control).

L’informe –d’acord amb la seva intencionalitat- exposa els resultats de l’anàlisi i finalment planteja propostes i reptes de millora de les activitats productives i comercials, que són susceptibles de comptar amb un suport econòmic de l’administració, sovint a través d’entitats tècniques com és el cas de la futura Einateca agroecològica.

Pel que fa a la incidència d’aquestes xarxes agroecològiques i la seva articulació sobre l’activitat legislativa i reguladora –per exemple quant a l’ordenació territorial, la normativa sanitària, les llavors transgèniques o els mercats– és insòlit que l’informe apunti a la complicitat de l’administració per fer-ho possible a través de finançament per poder remunerar tasques de representació i articulació, o d’espais de trobada de les institucions amb les “xarxes” i entitats de l’Economia Social Solidària.

Amb tot, el mateix informe apunta que aquestes “xarxes” i la seva articulació no són el mateix que les organitzacions representatives del sector ecològic o agroecològic, tot i que algunes de les experiències de la seva base de dades en formen part. I sabem que la força d’aquestes organitzacions és imprescindible per fer front a les polítiques que cada dia estan erosionant la base social, genètica i territorial que fa possible una agricultura realment sustentable. Tant de bo tota l’activitat desvetllada per la necessitat d’una alimentació “lligada al territori” contribuexi a fer-les més fortes. ✿

La revista Agrocultura es sustenta gràcies a les aportacions dels seus subscriptors i subscriptores. Està publicada per l’associació L’Era, Espai de Recursos Agroecològics.
Subscriu-te o compra aquest número en format digital a https://www.iquiosc.cat/agrocultura/num/83
O compra’l en format paper a https://botiga.associaciolera.org/revista-agrocultura/568-revista-agrocultura-num-83-primavera-2021.html
També et pots subscriure en format paper a https://www.agrocultura.org/subscripcio/