No comments yet

Virosis transmeses per llavor en el tomàquet

Borja Camí Marnet i Joan Casals Missió

Les varietats tradicionals de tomàquet no són resistents als diferents virus que afecten a aquesta espècie, entre els quals destaquen el ToMV i PepMV, que es poden transmetre per llavor. Com que no hi ha tractaments curatius, l’estratègia de control passa per limitar els vectors que els poden transmetre, per exemple, fent una bona desinfecció de les llavors.

Virosis transmeses per llavor en el tomàquet