No comments yet

Un embolic de pebrots!

Xènia Torras. Esporus

Hi ha cinc espècies de pebrots cultivats arreu del món i els científics encara no s’han acabat de posar d’acord en com diferenciar-les. A Esporus hem elaborat la llista dels descriptors que trobem més útils a l’hora de caracteritzar les nostres varietats i hem mirat de confeccionar una clau d’identificació clara i fàcil d’aplicar a l’hora de diferenciar les espècies, de manera que en multiplicar-les s’evitin hibridacions.