No comments yet

Les “gavias” de les illes canàries

Antonio C. Perdomo Molina

Hem tingut l’oportunitat, des de les pàgines del número anterior d’Agrocultura, de parlar d’un dels sistemes de conreu que permeten la producció d’aliments en un medi àrid i muntanyós: els “nateros”. En aquesta ocasió, volem presentar un altre sistema de recollida d’aigua situat en aquest cas a les illes més planes de Canàries: les “gavias”.