No comments yet

L’efecte dels elements nutritius del sòl en les plantes

Núria Cuch i Andreu Vila, Enginyers Agrònoms

Els nivells dels diferents elements nutritius en el sòl afecten de manera directa a la sanitat de la planta ja que la torna més o menys vulnerable a plagues i malalties. En concret, l’excés d’adobats nitrogenats fa augmentar la presència d’insectes xucladors i l’escassetat o excés de potassi té repercussions directes no només en la salut del vegetal, sinó també en els fruits i la seva conservació.