No comments yet

La gallina Menorca consolida la seva recuperació

Jaume Brustenga

Tot i que només fa sis anys que treballa, l’Associació Gallines Menorca (ASOGAME) ha fet una bona feina de recuperació d’aquesta raça local, partint d’uns escassos dos-cents exemplars. En Joan Mercadal, president de l’associació, considera que la recuperació es pot considerar consolidada.