No comments yet

La cromatografia. Una anàlisi visual del sòl i del compost

Per Josep Ramon Sainz de la Maza Benet

A través de la cromatografia podem conèixer si el sòl o el compost que estem analitzant té vitalitat, si té massa pesticides i herbicides, si està suficientment bé de matèria orgànica o si és capaç d’emmagatzemar nutrients i posar-los a disposició de les plantes quan ho necessiten. En aquest article l’autor presenta una descripció d’aquesta tècnica i els passos per aplicar-la.

Cultivem un sòl viu o mort? Un dels grans inconvenients de la introducció massiva de pesticides, adobs minerals i maquinària pesada que va promoure la Revolució Verda fou i és la destrucció de la vida al sòl. Ha fet de molts sòls un substrat inert i de l’agricultor un depenent de l’exterior. Un sòl sa ha de ser el principi d’una agricultura duradora, econòmicament rendible i respectuosa amb el medi. Fem que el sòl estigui viu i treballi, però com podem mesurar la seva vitalitat? I el compost que fem?
Existeixen mètodes analítics de laboratori que ens poden ajudar en aquesta resposta però són molt cars i amb una informació relativa. També n’hi ha de senzills i barats que requereixen de l’observació i l’ull crític. En presentem un, la cromatografia horitzontal amb paper de filtre circular.

On neix aquesta tècnica?
A mitjans del segle passat, el doctor Ehrenfreid E. Pfeiffer (1899-1961) va desenvolupar la tècnica de la cromatografia aplicada a l’estudi de la vitalitat dels sòls i compostos orgànics, adaptant-la de la medicina biodinàmica. Pfeiffer havia estudiat la forma de detectar malalties com la sífilis, la tuberculosi i el càncer amb la utilització dels fluids del cos en contacte amb sals de coure, és a dir, a través de la cromatografia. El cas és que es formava una cristal·lització. Aquest fou el punt de partida per al desenvolupament d’aquesta tècnica aplicada a l’agronomia.

On i quan la podem utilitzar?
Amb la cromatografia podem analitzar sòls i
compost principalment, però també fruits, llavors i preparats de biofertilitzants. El camp dels sòls i el compost és el més explorat i on trobem més referències que ens poden ajudar en la seva interpretació. No requereix una gran preparació tècnica, ni una infraestructura especial, ni materials molt cars. Es necessita (…)

Llegeix aquí tot l’article: fertilitat_sol