No comments yet

La conversió a la citricultura ecològica a les terres de l’Ebre

Xavi Fontanet

La crisi de la citricultura convencional i l’expectativa d’augment en la demanda de cítrics ecològics està despertant fort interès, a la vista del gran augment de la superfície en conversió en tot el llevant peninsular. És una nova “avinguda” que torna a plantejar el debat d’un creixement ordenat. El resultat, almenys a casa nostra, també dependrà molt de la resposta del sector ecològic consolidat: oposició i bloqueig comercial, aprofitament especulatiu, o acolliment i orientació. En aquesta primera parlem de la terra i a la segona entrega ens centrem en qué pot fer el productor.