No comments yet

Jardins comestibles

Teresa Soler

Tot i que certament hi ha hortolans que procuren que el seu hort sigui de bon contemplar, és molt poc freqüent dissenyar l’hort de tal manera que pugui ser vist i gaudit també com a jardí o bé dissenyar el jardí perquè també en puguem treure aliments. En el següent article l’autora aporta els aspectes clau perquè ho puguem fer tenint en compte el grau de dedicació que hi volem destinar.