No comments yet

Els formiguers: sistema històric de fertilització del sòl

J.R. Olarieta, R. Padró, G. Massip, R. Rodríguez-Ochoa Departament de Medi Ambient i Ciències del Sòl. Universitat de Lleida

Un dels sistemes tradicionals més utilitzats a Catalunya per aconseguir desinfectar i alhora fertilitzar la terra, de forma totalment natural, és ara en plé ús a l’Amazonia i l’Himalaia. Encara que al nostre país ja no es fa servir, aquest continua essent un recus completament vàlid i natural.