No comments yet

Els cultius proteaginosos d’hivern en producció ecològica

Pedro Cano i Manel Carbó

Les lleguminoses de gra són quasi absents de l’agricultura catalana, cosa que provoca un alt grau de monocultiu de cereals en una gran part de les terres de secà i alhora una gran dependència de la importació. Els autors han iniciat una experiència amb metodologia participativa que permetrà evidenciar els avantatges de la introducció de lleguminoses en la rotació i la possibilitat de disposar de gra proteic de proximitat per a l’alimentació d’animals.