No comments yet

Defensa sanitària en el cultiu ecològic de poma

Marià Vilajeliu i altres

La gestió de la sanitat vegetal en producció ecològica de pomera sempre ha estat un repte important. En aquest article, experts de diferents centres de recerca catalans ens expliquen les conclusions arribades després d’anys d’experiències provant diferents varietats i tractaments.

Defensa sanitària en el cultiu de poma ecològica