No comments yet

Començar un hort ecològic: consideracions prèvies

Pep Tuson Valls

És cert que tot es pot aprendre amb la pràctica, sobre la marxa. Però també és cert que sempre és bo tenir una idea de la ruta que es vol fer i de l’equipament que convé portar. En aquest article l’autor ens presenta un article que pot servir de guia tant per qui vol partir de zero com per qui vol fer la conversió al sistema ecològic. Encara que un cas és diferent de l’altre sovint apareixen inseguretat, dubtes i pors que es poden rebaixar tenint en compte algunes premisses. En aquest article desenvolupo una fitxa que he fet servir com a guia per a assessorar a persones que, partint de zero, volien fer un hort ecològic o bé que, tenint ja un hort en funcionament, s’havien decidit a fer la conversió al sistema ecològic. Fins i tot, si alguna persona ja cultiva un hort amb mètodes ecològics, li pot ser útil considerar alguns punts d’aquest article, si li fan veure la conveniència d’aprofundir de manera més rigorosa en alguns aspectes, com el coneixement del tipus de sòl, algunes característiques del clima de la seva zona o buscar informació tècnica en alguna de les fonts de referència que s’indiquen. Així doncs, proposo una sèrie de temes a preveure i també, en l’enquadrat, algunes referències útils –sense pretendre ser exhaustiu– de bibliografia, formació, serveis, entitats, etc.

Començar un hort ecològic: consideracions prèvies