No comments yet

Certificació pública VS Certificació privada

Redacció

La sol·licitud de l’APECPAE al govern català de permetre l’entrada de certificadores privades ha avivat un debat que ha restat sempre latent entre el sector ecològic. Actualment, a Catalunya, només actua una corporació de dret públic, que és la responsable de controlar tots els inscrits, però a d’altres zones de l’Estat les certificadores privades ja fa anys que s’hi han instal·lat. Les dues associacions d’operadors existents a Catalunya tenen parers confrontats sobre el tema i ens hauria agradat presentar-los, però només l’AE2 ha acceptat el repte, mentre que la posició de l’APECPAE “és de no voler entrar en aquest debat estèril mentre no existeixi aquesta llibertat d’elecció”.