De la filosofia al mercat, un moment clau

Albert Aixut i Laura Garcia Grau L’economia i l’agricultura ecològica són mons antagònics o poden arribar a entendre’s? Cada vegada mès l’atenció dels grans empresaris es dirigueix cap al sector ecològic però el pas defnitiu per encara no s’ha donat. L’oportunit sembla clara, però s’està preparat? Quin riscos comporta aquest...

Seguir llegint